Cmentarz Komunalny w Radomiu

W dn. 10.07.2017 r. dokonuje się korekty Planu Postępowań Cmentarza Komunalnego w Radomiu o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. (roboty budowlane powyżej 30.000 tys. EURO) – prowadzący Dział Utrzymania Cmentarza , polegającej na zaktualizowaniu orientacyjnej wartości zamówienia oraz przewidywanego terminu wszczęcia postępowania wskazanego w pozycji Nr 1. W załączeniu zaktualizowany plan.

Plan (pobierz plik)