Cmentarz Komunalny w Radomiu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Dotyczy: „Budowa budynku sanitarnego – ustępów publicznych na działce nr 49 położonej w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45″
Osoba publikująca: Renata Muras Data publikacji: 28.07.2017 r.