Cmentarz Komunalny w Radomiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: „Budowa budynku sanitarnego – ustępów publicznych na działce nr 49 położonej w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45”

Osoba publikująca: Renata Muras             Data publikacji: 04.08.2017 r.

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia