Cmentarz Komunalny w Radomiu

Nasza Historia

Informacja

Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy z siedzibą ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom informuje, że:

firmy kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne, świadczące usługi remontowe na grobach mogą wjeżdżać na teren cmentarza, sprowadzać potrzebny im sprzęt i materiały oraz wykonywać powierzone im usługi i roboty, do dnia 27.10.2021 r. do godz. 15:30 oraz od dnia 03.11.2021 r.;

– w dniu 30.10.2021 r. (sobota) Kancelaria Cmentarza i Kasa będzie czynna w godz. od 07:30 do 15:30;

– dojazd do Cmentarza komunikacją miejską w okresie Wszystkich Świętych odbywać się będzie zgodnie z informacją podaną na stronie: www.mzdik.radom.pl – zakładka KOMUNIKATY;

– zgodnie z Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Radomiu wjazd na teren cmentarza pojazdów mechanicznych osób:

  • niepełnosprawnych z aktualną kartą inwalidzką,
  • starszych po ukończeniu 70 roku życia,
  • z widocznymi objawami chorobowymi, po zabiegach uniemożliwiających poruszanie się,

odbywać się będzie do godziny 10:00 w dniu 1 i 2 listopada.

Dowiedz się więcej

Kontakt

  • ul. Ofiar Firleja 45, 26-617 Radom

  • Cmentarz otwarty codziennie:
    – w okrasie od dnia 1 kwietnia do dnia 10 listopada w godz, od 5.00 do 22.00
    – w pozostałym okresie w godz. od 6.00 do 19.00.

  • (0-48) 345 12 60